Digitale overheids
toepassingen

De communicatie tussen burgers en overheid verloopt meer en meer digitaal. Vaak gaat men ervan uit dat iedereen voldoende digitaal vaardig is om gebruik te maken van de toepassingen die door overheids- of andere diensten worden uitgewerkt. Als vormingsdienst van de Liberale Vakbond merken wij dat dit niet altijd het geval is. Daarom maakten we voor jullie webinars over de online overheidsdiensten.

Comé_nieuw logo 2016 (002).png
 

Digitaal, de nieuwe moedertaal?

Digitaal, de nieuwe moedertaal?

De communicatie tussen burgers en overheid verloopt meer en meer digitaal. Vaak gaat men ervan uit dat iedereen voldoende digitaal vaardig is om gebruik te maken van de toepassingen die door overheids- of andere diensten worden uitgewerkt. Als vormingsdienst van de Liberale Vakbond merken wij dat dit niet altijd het geval is. Dat is jammer omdat veel beschikbare informatie op die manier niet tot bij de burger komt of omdat veel handige tools te weinig gebruikt worden. In deze realiteit schuilt ook een maatschappelijk gevaar: een groeiende kloof tussen burgers die wel mee zijn met het digitale gebeuren en burgers die niet mee zijn.
Met de steun van de Belgische vereniging voor onderzoek en expertise voor consumentenorganisaties (BV-OECO), ontwikkelden wij vijf webinars over diverse digitale overheidstoepassingen en twee webinars over functies die steeds vaker gebruikt worden in de huidige digitale wereld.
De twee functies die tijdens deze webinars worden uitgelegd zijn:
• Digitaal inloggen met de eID en Itsme-app
• Digitaal ondertekenen via de eID
De vijf websites die worden uitgelegd zijn:
• www.mypension.be
• www.myminfin.be
• www.mycareer.be
• www.breakatwork.be
• www.cozo.be

Oranje Bloem
 

Webinars digitale overheidstoepassingen

 

Apps gouvernementales numériques

La communication entre les citoyens et les autorités se déroule de plus en plus par voie numérique. On part souvent du principe que tout le monde dispose de suffisamment de compétences numériques pour utiliser les applications développées par les services publics ou d’autres services. En tant que service de formation du Syndicat libéral, nous constatons que cela n’est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous avons organisé pour vous des webinaires sur les services publics en ligne.

Comé_nieuw logo 2016 (002).png
 

Le numérique, la nouvelle langue maternelle ?

Le numérique, la nouvelle langue maternelle ?

C’est dommage, car les citoyens n’ont alors pas accès à une grande partie des informations disponibles et de nombreux outils pratiques sont trop peu utilisés. Cette réalité comporte également un danger social : le fossé grandissant entre les citoyens qui maîtrisent le numérique et ceux qui ne le maîtrisent pas.
Nous avons développé quatre webinaires sur différentes applications numériques des services publics avec l’aide de l’Association belge de Recherche et d’Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC) et deux webinaires sur des fonctions qui sont utilisées de plus en plus souvent dans le monde numérique actuel.
Les deux fonctions qui sont expliquées pendant ces webinaires sont :
• se connecter avec l’eID et l’application itsme
• signature électronique par le biais de l’eID
Les quatre sites web qui sont expliqués sont :
• www.mypension.be
• www.myminfin.be
• www.mycareer.be
• www.breakatwork.be

Oranje Bloem
 

Webinaires applications gouvernementales numériques